.Net Core Eğitimleri

5-) Dto Katmanı ve AutoMapper

Dto Katmanı

Bu derste entitylerimiz ile veritabanından aldığımız verileri aktaracağımız ve ekleme,silme,güncelleme işlemleri öncesi verileri tutacağımız “Dto” katmanımızı oluşturacağız ve AutoMapper ‘ı projemize dahil edeceğiz. “Data transfer object” ler içlerinde business kod bulundurmazlar görevleri sadece verileri taşımak ve geçici olarak saklamaktır. Şimdi “Solution Explorer” içinden “Dto” projemize sağ tıklayalım “Add –> Class” diyerek yeni bir sınıf oluşturalım ve “OrganizationDto” olarak isimlendirelim. Artık yeni dosya oluşturma ekranlarını eklemeye gerek görmüyorum ancak bu konuda takıldığınız bir durum olur ise önceki derslere dönerek ekran görüntülerine bakabilirsiniz.

Dto Sınıflarının Oluşturulması

“Common” projesini oluştururken hazırladığımız “DtoBase” sınıfı oluşturduğumuz tüm “Dto” sınıfları için “base class” görevi görecek yani tüm “Dto” larımız bu sınıftan kalıtım alacak. “DtoBase” sınıfı “Common” projesi altında bulunduğu için “Dto” projemize sağ tıklayarak “Add –> Reference” diyoruz ve açılan pencereden “Common” projesini seçerek ekliyoruz. “OrganizationDto.cs” dosyasına çift tıklayarak içini aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz.

Sırası ile aynı yönetmi uygulayarak “CustomerDto, LanguageDto, AppResourceDto, ApplicationRoleDto, ApplicationUserDto, ApplicationUserRoleDto” sınıflarınıda Dto projesine ekleyelim ve içeriklerini aşağıdaki gibi güncelleyelim.

CustomerDto.cs

LanguageDto.cs

AppResourceDto.cs

ApplicationRoleDto.cs

ApplicationUserDto.cs

ApplicationUserRoleDto.cs

AutoMapper

Dto ları ekledikten sonra sıra geldi AutoMapper alt yapısını oluşturmaya. Data katmanında eklediğimiz entityler daha öncede bahsettiğimiz gibi üzerlerinde CRUD işlemler yapmak için oluşturuldu. Görevleri sadece veritabanımızda bulunan tablolarımızı temsil etmek, yani son ana kadar bu sınıflara erişmek istemiyoruz, doğrudan bu katmana bir manipülasyon olmasını tercih etmiyoruz, araya Dto katmanını ekleyerek uygulama içerisinde aksiyon anına gelene kadar (Database gönderilecek CRUD komutları) verileri bu katman üzerinde tutacağız. Bu katmandaki sınıflar olabildiğince basit ve hiç bir şekilde business içermiyor. Peki her seferinde Dto to Entity ya da tam tersi Entity to Dto arasında veri akışını manuel mi kodlayacağız? Eğer hayatımızda AutoMapper çözümleri olmasaydı maalesef her bir sınıf içerisinde tekrar tekrar bu transferleri kodlayacaktık. Birde herhangi bir entitynin değiştiğini düşündüğünüzde bu durum kod yönetimini ve test odaklı yazılım geliştirme döngüsünün olmazsa olmaz refactoring aşamasını olumsuz etkileyecek bir hal alacaktı.

AutoMapper Nasıl Çalışır?

Kodların içerisinde bulunan yorumlarda da yazdığım gibi eğer entity ve dto sınıflarımızın property isimleri ve valueType ları aynı olur ise AutoMapper bu properylerin birbirine eşit olduğunu anlıyor ve hemen iki property arasında kaynak(source) –> hedef(target) ilişkisine göre veri transferi gerçekleştiriyor. Peki property isimleri aynı olmazsa ne oluyor? Burada da devreye AutoMapper’ın profile sınıfı altında bulunan genişletme kodları giriyor. Hedef ve kaynak arasında birbirine eşit propertyleri tek tek tanımlayarak bir mapping oluşturmuş oluyorsunuz ve isimleri aynı olmasa dahi bu iki propertyi maplediğiniz için veri transferi gerçekleşiyor. Herhangi bir property nin aktarılmasını istemiyorsanız ya da aktarılması esnasında değer içinde değişiklik yapmak istiyorsanız yine profile sınıfı içinde genişleme kodları ile bu işlemleri yapabilirsiniz.

AutoMapper Projeye Nasıl Eklenir?

Şimdi AutoMapper’ı projemize eklemek için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Dto projemize sağ tıklayacağız ve Manage Nuget Packages diyerek nuget paket yöneticisini açacağız.

AutoMapper paketinin projeye eklenmesi - Mehmet Ali EROL
AutoMapper paketinin projeye eklenmesi

Daha sonra karşımıza gelen ekranda aşağıdaki adımları takip ederek projemize AutoMapper paketini dahil edeceğiz.

AutoMapper paketinin projeye eklenmesi 2 - Mehmet Ali EROL
AutoMapper paketinin projeye eklenmesi 2

AutoMapper Profile ile Mapleme

Bu işlemleri doğru bir şekilde yaptığımızda artık projemize AutoMapper’ı dahil ettik ve bu paketin altında bulunana Profile sınıfını kalıtım alan bir MappingProfile oluşturabiliriz.
Bunun için Dto projesine bir klasör ekliyoruz ve adına Mapper diyoruz (Bu klasörü oluşturmak zorunlu değil ben diğer sınıflardan ayrı bir yerde durmasını istediğim için bu klasörü açtım). Daha sonra bu klasöre sağ tıklayarak “Add –> Class” diyoruz ve oluşturacağımız sınıfın adına MappingProfile yazarak kaydediyoruz. Mapping yapabilmek için Dto projesine Data projesini referans vermeliyiz. Hemen Dto projesine sağ tıklayarak “Add –> Reference” diyoruz ve açılan pencereden Data projesini işaretleyerek kaydediyoruz. Son durumda Dto projemiz hem Common hem de Data projelerine bağımlı hale geldi.

MappingProfile.cs dosyasına çift tıklayarak içerisini aşağıdaki şekilde güncelliyoruz.

Sonuç

Dto ve AutoMapper işlemleri sonrası Solution Explorer Görüntüsü - Mehmet Ali EROL
Dto ve AutoMapper işlemleri sonrası Solution Explorer Görüntüsü

Bu işlemleri yaptığımızda artık Dto katmanımız ve AutoMapper alt yapımız hazır hale geliyor. İşlemleri doğru bir şekilde yaptı ise Solution Explorer üzerinde aşağıdaki gibi bir görüntü görüyor olmalıyız.

Projenin son haline github sayfam üzerinden bu link ile erişebilir ve buraya kadar yaptığımız işlemleri kontrol edebilirsiniz.

<- Önceki Post – Sonraki Post ->