.Net Core Eğitimleri

4-) Data Katmanı ve Migration

Data Katmanı

“Common” katmanını genel hatları ile oluşturduktan sonra sırada “Data” katmanımız var. Data katmanımızı code first migration yaparak veritabanımız üzerinde tabloları otomatik oluşturacak şekilde kurgulayacağız. “Solution Explorer” üzerinden Data projesinin üzerine sağ tıklayarak “Context” ve “Entites” isminde iki adet klasör ekliyoruz. İlk etapta bu klasörler boş olacak.”ConnectionString” tanımlamak için projeye bir ayar dosyası ekleyeceğiz ve bu dosyadan connection stringi okuyacağız. .Net Core öncesinde bu ayar dosyası xml formatında olur ve ismi web.config olurdu. Artık core ile birlikte json formatında bir ayar dosyası kullanılmakta.Tabi bu bir zorunluluk değil.

Biz projemize “appsettings.json” isminde bir dosya ekliyoruz. Aşağıda bulunan ekran görüntüsünde olduğu gibi önce arama kısmına “json” yazarak bir filtreleme yaptık ve sonuçlar içerisinden “JSON File” seçeneğini işaretleyerek, isim kısmına “appsettings.json”  yazdık.

appsettings.json dosyasının eklenmesi - Mehmet Ali EROL
appsettings.json dosyasının eklenmesi – Code First Migration

Connection String

Bu işlemi yaptıktan sonra “Solution Explorer” üzerinde gördüğümüz “appsettings.json” dosyasına çift tıklayarak açıyoruz ve içini aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Entity ‘lerin Oluşturulaması

Şimdi tek tek projemize entitylerimizi ekleyeceğiz, ekleyeceğimiz her bir class, “Common” katmanımızda kodladığımız “EntityBase” isimli sınıftan kalıtım(inheritance) alacak. “Entities” klasörüne sağ tıklayarak “Add –> Class” diyoruz ve açılan kısımda “Name” alanına
“Customer.cs” yazarak ekliyoruz. “Customer” bizim müşterilerimizin bilgilerini tutacak nesne olacak. “Customer” nesnesini oluşturduğumuz gibi “Organization”, “Language”, “AppResource” nesnelerini de oluşturalım. Bu nesneleri tamamen örnek olması açısından ekliyoruz ve projenin ilerleyen bölümlerinde bu nesneler üzerinde çeşitli işlemler yapacağız. “Organization” nesnesi bizim uygulamamız için firmaların bilgilerini tutacak, “Language” nesnesi çoklu dil alt yapısı kurmak için desteklenen dilleri tutacak ve “AppResource” nesnesi ise çevirilerin yer aldığı nesne olacak.

Bu sınıfların Common katmanında bulunan EntityBase nesnesinden kalıtım alabilmeleri için Common projesini referans olarak Data projesine eklemeliyiz.

Common projesinin referans olarak eklenmesi - Mehmet Ali EROL
Common projesinin referans olarak eklenmesi – Code First Migration
Common projesinin referans olarak eklenmesi 2 - Mehmet Ali EROL
Common projesinin referans olarak eklenmesi 2 – Code First Migration

Karşımıza çıkan pencereden Company.Application.Common seçeneğini seçili hale getiriyoruz.

Yukarıdaki şekilde referans ekleme işlemini yaparak, saydığımız nesneleri oluşturduktan sonra her birinin içeriğini aşağıdaki şekilde güncelleyelim.

Identity Altyapısı

Microsoft.AspNetCore.App paketinin projeye dahil edilmesi - Mehmet Ali EROL
Microsoft.AspNetCore.App paketinin projeye dahil edilmesi – Code First Migration

Projemizde Identity alt yapısını kullanarak authentication ve authorization işlemlerini yapacağımız için “IdentityUser” nesnesinden kalıtım alan ve kullanıcılarımızın bilgileri saklayacağımız class’ımızı oluşturuyoruz.
Entities klasörüne sağ tıklayarak “Add –> Class” yolunu izliyoruz ve yeni dosya ekleme kutusunda “Name” alanına “ApplicationUser.cs” yazıyoruz. Bu nesne bizim uygulamamızı kullanacak kişilerin bilgilerini barındıracak ve “IdentityUser” base classından kalıtım alacak.
“IdentityUser” nesnesini kalıtım alabilmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi “Data” projesine sağ tıklayarak “Manage Nuget Packages” seçeneğine tıklıyoruz.

Ardından karşımıza nuget paket yöneticisi ekranı gelecek. Yine aşağıdaki ekran görüntüsünü takip ederek arama kısmına “Microsoft.AspNetCore.App” yazarak arama yapıyoruz ve 2 nolu ok ile işaret edilen seçeneğe tıklıyoruz.  En son 3 nolu ok ile işaret edilen Install butonuna tıklıyoruz. Genelde bu işlemleri yaptığınızda kısa bir bekleme sonrasında size bir onay kutusu gösterir, devam edebilmek için gelen ekranda “Kabul Ediyorum (I Accept)” seçeneğini tıklayalım. Aynı işlemi bu projeye referans verdiğiniz Common projesi için de yapacağız. Lütfen aynı adımları uygulayarak Common projesinede “Microsoft.AspNetCore.App” bağımlılığını yükleyelim.

Microsoft.AspNetCore.App paketinin projeye dahil edilmesi 2 - Mehmet Ali EROL
Microsoft.AspNetCore.App paketinin projeye dahil edilmesi 2 – Code First Migration

IdentityUser

Bu işlemi yaptıktan sonra artık “ApplicationUser.cs” dosyasına çift tıklayarak içeriğini aşağıdaki gibi düzenliyoruz. Koda dikkat edecek olursanız sınıfımız “IdentityUser” base sınıfından kalıtım aldı. “IdentityUser” üzerine tıklayarak klavyeden “F12” tuşuna basabilir ve bu sınıfın içinde ne gibi property ler olduğuna bakabilirsiniz.

IdentityRole

ApplicationUser’ı ekledikten ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Entities klasörüne sağ tıklayarak “Add –> Class” yolunu izliyoruz ve  Rollerimiz için ApplicationRole isimli bir sınıf oluşturuyoruz. Nasıl ki ApplicationUser sınıfımız IdentityUser sınıfından kalıtım aldı ise ApplicationRole sınıfımızda IdentityRole sınıfını kalıtım alacak. Dosyayı ekledikten sonra ApplicationRole.cs dosyasına çift tıklıyoruz ve aşağıdaki şekilde içerisini güncelliyoruz.

Şimdi kullanıcılar ve rollerin eşleştirildiği ApplicationUserRole isimli bir sınıf oluşturacağız ve bu sınıf IdentityUserRole sınıfından kalıtım alacak. Identity alt yapısında kullanıcı yönetimi için UserManager sınıfı kullanılıyorve bu sınıf ile biz sadece kullanıcıya ait rollerin adını alabiliyoruz. Bu nedenle entity framework alt yapısı ile Identityi birleştireceğiz. Entities klasörü içerisine oluşturduğumuz ApplicationUserRole.cs dosyasına çift tıklayarak içeriğini aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Diğer Identity Sınıfları

Entities klasörüne sağ tıklayarak ApplicationUserRole isminde yeni bir sınıf oluşturuyoruz. Bu sınıf bizim User ve Role lerimizin birleşim tablosu yani many to many relation tablomuz olacak. Bu sınıfı ve bundan sonra oluşturacağımız ApplicationUserToken ve ApplicationUserLogin sınıflarını oluşturmak zorunlu değil ancak bu sınıflarda bir id property si bulunmuyor bu nedenle ilerleyen derslerde göreceğimiz AutoHistory ve ApiBase sınıflarımızda sorunlar yaşamamak için ekliyoruz. Identity alt yapısında başka sınıflarda mevcut ancak o sınıflarda Id propertyleri olduğu için bir sorun yok. Siz mevcut Identity sınıflarını genişletecek başka özellikler ekleyecekseniz dbcontext constructor metodunda generic type olarak verdiğimiz tüm Identity sınıflarından kalıtım alan kendi sınıflarınızı oluşturabilirsiniz.

Sırası ile ApplicationUserRole (IdentityUserRole’den kalıtım alacak), ApplicationUserToken(IdentityUserToken’dan kalıtım alacak) ve ApplicationUserLogin(IdentityUserLogin’den kalıtım alacak) sınıflarımızı oluşturacağız bunlar bizim kendi sınıflarımız isimlerine istediğimizi verebiliriz.

ApplicationUserRole

ApplicationUserToken

ApplicationUserLogin

DbContext

Artık son aşamaya geldik diyebiliriz. Bu aşamada “DbContext” imizi oluşturacağız. Normal şartlarda oluşturacağımız context sınıfı “DbContext” sınıfından kalıtım alacaktı ancak biz projemizde “IdentityUser” alt yapısını kullandığımız için context sınıfımız generic olan “IdentityDbContext<>” sınıfından kalıtım alacak. Bu generic sınıf tip olarak içerisine IdentityUser’ı kalıtım almış bir sınıfı ve IdentityRole sınıfını kalıtım almış diğer bir sınıfı beklemektedir ki bizde bir adım öncesinde bu sınıfları oluşturmuştuk. Yazının başında oluşturduğumuz “Context” isimli klasöre sağ tıklayalım ve “New –> Class” diyerek yeni bir sınıf oluşturalım ve sınıfımızın adına “ApplicationDbContext.cs” diyelim. Daha sonra bu dosyaya çift tıklayarak içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyelim.

Migration Altyapısı

Migration yapabilmek için IDesignTimeDbContextFactory isimli generic interface’i implemente eden bir sınıf oluşturacağız ve bu interface’e oluşturduğumuz ApplicationDbContext sınıfını tip olarak göndereceğiz.
Context klasörümüze sağ tıklayarak “Add –> Class” yolunu izliyoruz ve Name alanına DesignTimeDbContextFactory.cs yazarak kaydediyoruz. Oluşturduğumuz dosyaya çift tıklayarak içini aşağıdaki şekilde düzenliyoruz.

Code First Migration

Migration ekleme işlemi - Mehmet Ali EROL
Migration ekleme işlemi – Code First Migration

Mssql management studio görüntüsü - Mehmet Ali EROL
Mssql management studio görüntüsü – Code First Migration
Update database komutu ile veritabanı oluşturma işlemi - Mehmet Ali EROL
Update database komutu ile veritabanı oluşturma işlemi – Code First Migration

Tüm işlemleri yaptığımızda artık “code first” yaklaşımı ile veritabanımızı kodlamış oluyoruz. Tabiki daha sonradan eklenecek tablolar ve sütunlar olacaktır. Biz projemizin veritabanının bu hali ile “MsSQL server” üzerinde oluşturulması için migration işlemi yapacağız. “Migration” işlemi oluşturduğumuz “ApplicationDbContext” içerisindeki ayarları ve “DbSet” ile tanımladığımız tabloları bizim belirlediğimiz kurallar çerçevesinde “MsSQL” üzerinde oluşturma işlemidir diyebiliriz. Bu işlemi “Package Manager Console”(biz artık PMC diyeceğiz) üzerinden yapacağız. Eğer PMC yi ekranda göremiyorsanız, “Tools” menüsünden “Nuget Packege Manager — > Package Manager Console” yolunu izleyerek açabilirsiniz.

Add-Migration Komutu

PMC ye tıklayarak  “Add-Migration migrationAdı”  şeklinde bir komut yazacağız. Bu migration bizim için ilk olacağından dolayı ben adına ilk anlamına gelen “initial” ismini vereceğim.  Bu işlemi yaparken PMC üzerinde “Default project” alanında “Data” projemizin seçili olduğundan emin oluyoruz ve aynı zamanda Data projemize sağ tıklayarak “Set as Startup Project” demeyide unutmuyoruz.

İşlemleri doğru bir şekilde yaptıysak “Solution Explorer” üzerinde aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü görmemiz gerekiyor.

Peki buraya kadar yaptıklarımız code first ile oluşturduğumuz database tasarımının MsSQL üzerinde oluşmasını sağladı mı? Sorunun cevabını verebilmek için hemen MsSQL Management Studio yu açıyoruz. Databases kısmında connection string içinde belirttiğimiz üzere ApplicationDB isminde bir veritabanı olması gerekiyor. Ama aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere veritabanı listede görünmüyor.

Update-Database Komutu

Veritabanının oluşmaması gayet normal çünkü biz şuana kadar sadece migration oluşturduk yani veritabanı oluşturmak için gereken son hamleyi henüz yapmadık. Migration ile bir plan hazırladık, yani örnek üzerinden gidecek olursa arabanın çalışması için gereken herşeyi oluşturduk sadece marşa basmak kaldı. O zaman yine PMC üzerinden update-database komutunu girerek marşa basalım.

Bu işlem sonrasın tekrar MsSQL Management Studio üzerinden kontrollerimizi yapıyoruz ve veritabanımızın oluşup oluşmadığını kontrol ediyoruz.

Sizde yukarıdaki ekran görüntüsünü görüyorsanız işlemleri doğru bir şekilde yapmışız demektir. Farkettiyseniz identity yapısını projemize dahil ettiğimiz için Identity tabloları veritabanında otomatik olarak oluşturuldu. Herhangi bir adımda hata ile karşılaştıysanız ya da kendi kodunuz ile benim yazdığım kodu karşılaştırmak istiyorsanız projenin son haline github sayfamdan ulaşmak için bu link ‘e tıklayabilirsiniz.

<- Önceki Post – Sonraki Post ->